VCA

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

Storitve

Optimizacija poslovnih procesov

- Vpeljava notranjega računovodstva
- Implementacija ERP sistemov
- Usposabljanje obstoječega kadra za računovodska opravila
- Optimizacija ter avtomatizacija različnih poslovnih procesov

Specializirani smo za implementacijo različnih ERP sistemov, optimizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov.
Integriramo se v poslovanje podjetja, z vašimi zaposlenimi sodelujemo, da spoznamo trenutne procese in kasneje predlagamo izboljšave, najdemo za vaš način poslovanja najprimernejši ERP sistem in nudimo podporo pri implementaciji in izobraževanju vašega kadra. Nudimo vam podporo, ter stojimo ob strani tudi po končani implementaciji, saj se zavedamo, da se potrebe in procesi v podjetju spreminjajo skupaj z rastjo podjetja.

Včasih si podjetje ne more privoščiti usposobljenega kadra z znanjem vodenja računovodstva in financ znotraj podjetja, zato vam mi pomagamo pri težjih nalogah, vaš trenutni kader pa naučimo lažjih knjigovodskih del. Mesečno lahko spremljamo in nadzorujemo delo, ter pripravljamo prilagojene izkaze za vodstvo.